Excite

Bittorrent aangeklaagd in patentzaak

Dat bedrijf diende in 1999 een verzoek in voor het toekennen van een patent. En op dat patent zou Bittorrent inbreuk hebben gemaakt. In 2007 werd het patent uiteindelijk toegekend, maar desondanks zou Bittorrent het gebruiken voor zijn diensten.

Het patent luistert naar de naam 'Media file distribution with adaptive transmission protocols' en verwijst naar een database met bestanden, een speciaal programma waarmee de overdracht van deze bestanden wordt geregeld en een server waarlangs alles wordt verspreid.

De rechter moet nu onderzoeken of Bittorrent dit patent daadwerkelijk heeft geschonden en of Tranz-Send Broadcasting Network aanzienlijke financiële schade heeft geleden. Een negatieve uitspraak zou verregaande gevolgen hebben voor Bittorrent. In dat geval moet het bedrijf niet alleen een schadevergoeding betalen, maar mogelijk ook zijn systemen aanpassen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020