Excite

De rol van de Software Escrow Agent

Software escrow agenten zijn bedrijven die acteren als een neutrale derde partij, om software applicaties te beschermen. Ze doen dit door strikte voorwaarden te definiëren tussen twee partijen – de licentienemer (de softwaregebruiker) en de licentiehouder (de softwareleverancier). Deze regels beperken de toegang tot de beschermde broncode en de bijbehorende documentatie.

Software Escrow Overeenkomst

De software escrow overeenkomst, ook bekend als een escrow regeling, is de naam die gegeven wordt aan een verzameling voorwaarden, die gedefinieerd zijn om de geheimhouding van de broncode van de licentiehouder te waarborgen. Het is een juridisch document dat meestal gebruikt wordt bij op maat gemaakte software, die niet commercieel verkrijgbaar is. In bepaalde gevallen kan het betrekking hebben op commerciële software, welke bedoelt is om publiekelijk vrijgegeven te worden op het moment dat de leverancier de ontwikkeling staakt.

De overeenkomst zorgt ervoor dat alle partijen verantwoordelijk blijven voor hun rollen, zoals beschreven in de softwarelicentie, en is zo duidelijk mogelijk geformuleerd, zodat beide partijen hun verantwoordelijkheden kennen.

De voorwaarden van de escrow overeenkomst dienen voor zowel de licentienemer als de licentiehouder aanvaardbaar te zijn. In het geval dat meerdere licentiehouders en/of –nemers betrokken zijn, dienen allen de overeenkomst te tekenen. Na de ondertekening bewaart de escrow agent de vertrouwelijke informatie in een beveiligde escrow account.

De escrow agent is de enige die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de geheimhouding van de broncode, zoals overeengekomen in de escrow overeenkomst. De escrow agent zorgt er dus voor dat zowel de licentienemer als de licentiehouder zich altijd houden aan de overeengekomen voorwaarden. Hun acties zorgen ervoor dat de licentiegever kan profiteren van een gevoel van veiligheid in de wetenschap dat de geheimhouding van de broninformatie actief wordt gehandhaafd.

Toegangsvoorwaarden

De licentienemer ondertekent deze overeenkomst om ervoor te zorgen dat ze de broncode kunnen inkijken in het geval van onvoorziene omstandigheden. De escrow agent kan hen bijvoorbeeld informatie uit de broncode geven als de licentiehouder stopt, een project annuleert of niet het gewenste dienstenniveau kan leveren zoals bijvoorbeeld overeengekomen in een onderhoudscontract.

In de overeenkomst staan alle voorwaarden waarin voldaan dient te worden alvorens dat de escrow agent de licentienemer toegang verschaft tot de broncode en geeft de licentienemer de zekerheid dat, zelfs in ernstige situaties, ze toegang hebben tot belangrijke informatie die nodig is om de software te kunnen bijwerken en goed te laten draaien.

Onpartijdigheid van de Software Escrow Agent

Een software escrow agent is een neutrale partij. Daardoor kan er nooit sprake zijn van conflicterende belangen.

Voordelen van het gebruik van een Software Escrow Agent

Software escrow agenten bieden een professionele en betaalbare oplossing, die de licentiehouder een veilige opslag biedt voor zijn broncode en hun Intellectuele Eigendomsrechten beschermt, terwijl ze de licentienemer de zekerheid bieden dat ze hun software kunnen blijven onderhouden, bijwerken en gebruiken, ook als de licentienemer niet meer zou bestaan.

Voor meer informatie over Escrow Overeenkomsten, klik hier.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020