Excite

Denen vinden Internetpiraterij heel gewoon

Bevoeren piraten vroeger de wereldzeeën, tegenwoordig is het Internet hun domein. Het delen van bestanden, of de copyrighthouder dat nu wil of niet, is hun voornaamste bezigheid. In Zweden is er zelfs een speciale Piratenpartij actief in de landelijke politiek. En in Denemarken vindt 70% van de bevolking piraterij helemaal niet verkeerd, blijkt uit onderzoek.

Het Deense onderzoeksbureau Rockwool wilde wel eens weten hoe de gemiddelde Deen tegenover Internetpiraterij staat. Samen met de Universiteit van Aarhus vroegen zij 1146 deelnemers naar hun mening over het schenden van copyrightwetten en over wat goed gedrag nu eigenlijk inhoud op het Internet. Naast Internetpiraterij werd ook belastingontduiking en verzekeringsfraude besproken.

Uit het onderzoek is op te maken dat wij de morele standaard niet lager is dan tien jaar geleden. Wel bleek dat zeven op de tien Denen piraterij niet als immoreel beschouwen. Ongeveer twee op de tien deelnemers gaf zelfs aan het volledig geaccepteerd te vinden.

En deze percentages verschillen nauwelijks van cijfers uit een onderzoek dat in 1997 werd gehouden, ondanks de diverse campagnes die de film-, muziek- en software-industrie hebben gevoerd tegen illegaal downloaden.

Afbeelding: Pirate Bay

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020