Excite

Deskundigen: 'Internet beter in de gaten houden'

Hoewel privacy voor de meeste mensen een groot goed is, moeten we dat op sommige plekken inleveren voor de veiligheid van onszelf en anderen. Na de gruwelijke aanslagen in Noorwegen kwamen experts bijeen om te praten over het internet.

Donderdag was er een beraad van terrorismedeskundigen in Brussel. Diverse experts uit EU-landen en Noorwegen kwamen tot de conclusie dat het belangrijk is dat overheden het internet scherper in de gaten gaan houden om herhalingen te voorkomen.

Volgens de deskundigen is dit belangrijk om het proces te leren herkennen waarin iemand uiteindelijk met radicale ideeën uiteindelijk overgaat tot geweld. Ook moet de uitwisselingen van informatie over mogelijke terroristen tussen overheden sneller en efficiënter.

Polen, dat dit jaar de voorzitter van de Europese Unie is, had de bijeenkomst georganiseerd. Er werd niet alleen over internet gesproken, maar ook over het aan strengere regels onderwerpen van de verkoop van kunstmest. De Noorse radicaal Anders Breivik gebruikte een grote hoeveelheid kunstmest voor het vervaardigen van een autobom.

Vorig jaar al stelde de Europese Commissie voor om de verkoop van chemicaliën als ammoniumnitraat en waterstofperoxide strenger te reguleren. Dit is echter lastig, omdat deze stoffen terug te vinden zijn in erg veel producten.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020