Excite

Gebruikers starten ‘Save Google Wave’ campagne

Voor Google waren de resultaten van Google Wave dermate teleurstellend, dat het bedrijf onlangs besloot om de dienst zelf te stoppen en de beste elementen te integreren in andere diensten. De relatief kleine groep gebruikers die wél enthousiast is over het product, is daar niet blij mee. Zij zijn daarom een actiegroep opgestart.

Via ‘Save Google Wave’ willen ze proberen te voorkomen dat Google Wave op slot gaat. Via de website kunnen mensen op verschillende manieren hun steun uitspreken voor de website. Inmiddels hebben meer dan 957 mensen de website geretweet, heeft de site van 228 mensen een Digg gekregen, heeft het Twitter-account bijna 1500 volgers en hebben meer dan 19.400 mensen een thumbs up gegeven voor de site zelf. Het is zelfs nog mogelijk om een shirt of een button te bestellen.

Hoewel het misschien wereldwijd gezien geen enorme aantallen zijn, maakt het wel duidelijk dat er wel degelijk belangstelling is voor het product. Ook de mails die gebruikers sturen zijn veelzeggend: hoewel het misschien niet voor iedereen geschikt is, is de dienst op dit moment nog niet door iets anders te vervangen.

Uit de reacties blijkt dat met name studenten en ontwikkelaars stevige gebruikers van de functionaliteit zijn. Zij zijn namelijk het meest gebaat bij een reallife samenwerkingstool.

Afbeelding: Flickr account heiyo

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021