Excite

Meer macht voor privacywaakhonden

Sociale netwerksites zoals Facebook moeten zich aan Europese privacy-wetgeving houden, dat wil de Europese commissie.

In een toespraak van Eurocommissaris Vivane Reding van Justitie pleit ze voor Europese regelgeving, waar netwerksites zoals Facebook zich aan moeten houden. Zo zou het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) meer macht moeten krijgen. Facebook is een Amerikaanse sociale netwerksite maar heeft vele Europese gebruikers.

De Europese regelgeving zou ook buiten de Europese grenzen opgelegd moeten kunnen worden, wanneer het gegevens van Europese gebruikers betreft, ook al worden die in het buitenland opgeslagen. De gebruikers moeten zelf het recht krijgen om hun gegevens te verwijderen. Daarnaast wil Reding dat Facebook doorzichtiger wordt. De site zou gebruikers inzicht moeten verschaffen over wat er met hun gegevens gebeurd.

Wie nu een Facebook-account aanmaakt, krijgt niets te zien over privacy. Achteraf moet je zelf de instellingen bewerken, om te zorgen dat niet al je gegevens direct voor iedereen openbaar zijn. Dit moet volgens Eurocommissaris Reding ook veranderen. Direct bij het aanmaken van een account zou je al moeten zien wat de privacy-instellingen zijn. Facebook heeft daarover al eerder onder vuur gelegen, maar heeft steeds geweigerd om iets te doen aan het standaard delen van privacygevoelige gegevens.

De bescherming van de gegevens moet volgens Reding ook buiten de Europese grenzen gewaarborgd blijven. Zo stelt ze in haar toespraak: “Het maakt niet uit of de data opgeslagen en geraadpleegd wordt buiten Europa. Het blijven gegevens van Europese inwoners.” Daarom wil zij nationale privacywaakhonden meer macht geven. Ze zouden de mogelijkheid moeten hebben om straffen of boetes uit te delen wanneer blijkt dat privacy geschonden wordt.

Afbeelding: Flickr, gebruiker marcopako

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020