Excite

Nederlandse 4G-netwerken bieden best goede dekking

  • © Getty Images
De Nederlandse 4G-netwerken die actief zijn, bieden een relatief goede dekking. In totaal zijn er in Nederland drie 4G-netwerken actief en samen zorgen ze ervoor dat een groot deel van Nederland gedekt worden. In veel andere landen ligt dat dekkingspercentage lager. Dit blijkt allemaal uit een rapport dat Opensignal presenteerde. Dit bedrijf biedt mensen de mogelijkheid om hun 4G-dekking te controleren met een app. De gegevens die via die app verzameld worden, worden vervolgens gebruikt om meer inzicht te krijgen in de dekking van de verschillende beschikbare netwerken.

Uit de gegevens van Opensignal blijkt dat KPN het best dekkende netwerk in Nederland heeft. Het 4G-netwerk van KPN is dekkend in bijna 90 procent van het land. Vodafone heeft een dekking van 80 procent en T-Mobile een dekking van ongeveer 65 procent. Overigens is T-Mobile nog bezig met het uitrollen van 4G, wat een verklaring kan zijn voor de iets meer beperkte dekking.

De snelheden van het T-Mobile netwerk liggen wel het hoogst. Klanten van T-Mobile halen snelheden van gemiddeld ent wat meer dan 20 Mbps. Voor klanten van Vodafone ligt die snelheid op zo'n 14 Mbps en voor KPN-klanten ongeveer 10 Mbps. Internationaal gezien zijn die snelheden gemiddeld. In Spanje zijn de 4G-netwerken het snelst: gemiddeld ligt de snelheid daar op 18 Mbps. De snelheid in Saudi-Arabië ligt met 3 Mbps het laagst.

De dekking is het beste in Zuid-Korea. Daar is 4G-bereik in ongeveer 95 procent van het land. Het U+-netwerk van LG biedt daar zelfs een dekking van 99 procent. 4G-netwerken zijn volgens Opensignal inmiddels beschikbaar in 124 landen. In 18 andere landen wordt gewerkt aan het eerste netwerk. In 2010 werd begonnen met de wereldwijde uitrol van 4G, in 2012 bood KPN voor het eerst een 4G-verbinding aan in Nederland.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020