Excite

Nederlandse peuters op tablet

Misschien ken je het beeld, je kinderen of kleinkinderen kunnen bijna net zo goed overweg met nieuwerwetse apparatuur als jijzelf. Vooral touch-screens zijn populair bij de kinderen, zo blijkt uit onderzoek van Mediawijzer.net. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Nederlandse peuters massaal op tablet en op de smartphone zitten.

Tabletgebruik toegenomen

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim duizend ouders met kinderen tussen de 0 en 7 jaar. Vooral het afgelopen jaar is het tabletgebruik onder peuters en kleuters flink toegenomen. In 2012 maakte nog slechts één op de acht 1-jarige peuters gebruik van tablets, nu is dat maar liefst één op de drie.

Huishoudens met tablet

De reden voor de stijging lijkt ook voor een belangrijk deel te zitten in de groei van aantal huishoudens met een tablet. Dit is in een jaar tijd gegroeid van 35 naar 67 procent.

Rustmoment

Ouders zetten vaak bewust de tablet in om de kinderen bezig te houden. 39 Procent van de ouders geeft namelijk aan dat de smartphone en tablet specifiek worden ingezet om een rustmoment voor zichzelf te creëren. 37 Procent van de ouders doet dat tegen verveling van het kind.

Smartphones en spelcomputers

Behalve de tablet worden ook smartphones en spelcomputers veel door peuters gebruikt. In de leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar gebruikt 40 procent een smartphone (van de ouders) en een kwart een spelcomputer. Bij kinderen van 4 tot en met 7 jaar liggen deze percentages op 37 en 72 procent.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020