Excite

Privacygevoelige informatie makkelijk gedeeld

Instanties moeten terughoudender zijn in het verzamelen en bewaren van privacygevoelige informatie. Dat meldt het College bescherming Persoonsgegevens (CBP) in hun jaarverslag. Het komt te vaak voor dat databases gekoppeld worden, zonder dat burgers daar kennis van hebben. Bovendien neemt het gevaar toe dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met die informatie.

Verplicht gegevens achterlaten

Burgers worden en vaak toe verplicht om hun gegevens achter te laten, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een abonnement of bij het aanvragen van de bonuskaart van Albert Heijn. Maar weinig mensen staan stil bij de beveiliging van die gegevens. Vaak worden die gegevens gekoppeld aan andere databases, om zo efficiënter en klantvriendelijker te worden.

Albert Heijn en WhatsApp

En het is onder andere die Albert Heijn die door het CBP op de vingers werd getikt. Het supermarktconcern verzamelt gegevens voor de marketing en heeft na aandringen van het CBP het privacybeleid aangepast. Ook de app WhatsApp bleek een probleem te hebben wat betreft de privacy; zo werden berichten verstuurd zonder versleuteling. In onderzoek bij ziekenhuizen bleek personeel toegang te hebben tot informatie van patiënten die zij niet meer behandelden.

Persoonsgegevens

Voorzitter Jacob Kohnstamm geeft verder aan dat ook de overheid steeds meer informatie verzamelt en koppelt: “Hierdoor neemt het gevaar van een onzorgvuldige en met de Wet bescherming persoonsgegevens strijdige omgang met persoonsgegevens door de overheid toe.” De PvdA heeft inmiddels om opheldering gevraagd aan het kabinet.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020