Excite

Sarkozy wil meer overheid op het internet

De Franse president Nicolas Sarkozy wil dat de overheid beter toezicht houdt op het internet. De bewindsvoerder vindt dat overheden moeten toezien op het respecteren van auteursrechten, het voorkomen van monopolies en het beschermen van kinderen. Dit benadrukte Sarkozy deze week op een bijeenkomst van de G8 in Parijs.

Op de G8-top, waar leiders van de wereldeconomieën ter overleg samenkomen, betoogde Sarkozy dat overheden het internet actief moeten reguleren. Niet alleen om auteursrechten te beschermen, maar ook om toezicht te houden op de websites waarmee kinderen in aanraking kunnen komen. Zo moet worden voorkomen dat zij naar sites kunnen surfen waarop 'schadelijk' materiaal staat. Sarkozy acht het internet een 'onlosmakelijk onderdeel van ons leven' en vindt dat de overheid zich er juist daarom actief mee zou moeten bezighouden.

Critici vermoeden echter dat Sarkozy een dubbele agenda heeft. De Franse president zou zijn Hadopi-wetgeving aan andere landen willen opdringen. Deze wetgeving geldt in Frankrijk en geeft overheden de mogelijkheid om gebruikers die na twee waarschuwingen weer materiaal van het internet downloaden dat inbreuk maakt op auteursrechten, van het wereldwijde web worden afgesloten.

Ook Eric Schmidt, directeur bij Google, reageerde op de G8-top negatief op meer overheidsinmenging. Volgens Schmidt zou de overheid zich een dergelijke rol niet moeten aanmeten, omdat de internetbranche zich te snel beweegt om effectieve regulering mogelijk te maken. De Google-directeur denkt bovendien dat de industrie zijn eigen problemen wel kan oplossen. Het is overigens niet helemaal duidelijk of Schmidt daarmee reageerde op de plannen van Sarkozy of op overheidsinmenging in het algemeen.

Afbeelding: Flickr, gebruiker europeanpeoplesparty

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019