Excite

Smartphones en tablets winnen het van tv

  • © Getty Images
Volgens de digitale analisten van Flurry gebruiken steeds meer mensen liever hun telefoon of tablet, dan hun tv. Mensen spenderen op dit moment ongeveer drie uur per dag aan mobiele apparaten. Dat is 9,3 procent meer dan negen maanden geleden. Tegenover die 3 uur op mobiele apparaten staat 2 uur en 48 minuten dat de tv gebruikt wordt.

In de afgelopen twee jaar werd steeds duidelijker dat mensen voor vermaak steeds meer naar hun mobiele apparaten kijken en dat de televisie hier niet meer standaard voor ingeschakeld wordt. Opvallend is wel dat het aandeel televisie niet direct afneemt. Het gebruik van mobiele apparaten gaat dus niet ten koste van het televisie kijken op zich, alleen van de groei die daar mogelijk zichtbaar had kunnen zijn.

De belangrijkste reden voor deze ontwikkeling is dat de mobiele apparaten slim zijn en dat gebruikers er ongeveer 24 uur per dag mee rondlopen. Daarnaast is er ontzettend veel content beschikbaar voor mobiele apparaten, waardoor mensen er soms meer kanten mee op kunnen dan met televisie. Vooral onbekendere apps worden steeds meer gebruikt; de groei van het gebruik van apps als Facebook, Twitter, Netflix en Skype nam in de afgelopen 9 maanden maar met 1% toe.

Overigens houdt het onderzoek geen rekening met het 'second screen' fenomeen, waarbij er een overlap zit in de tijd die mensen voor de tv of bijvoorbeeld een tablet spenderen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021