Excite

VN: Internet is mensenrecht

Voor de hedendaagse samenleving is internet heel belangrijk. Zo belangrijk zelfs, dat de Verenigde Naties in een rapport stelt dat internettoegang tot de mensenrechten behoort. Politieke onrust of het schenden van auteursrecht mogen dan ook nooit een reden zijn om de internettoegang af te sluiten.

Dat concludeerde speciaal rapporteur Frank La Rue in een rapport dat vrijdag aan de mensenrechtenraad werd gepresenteerd. Landen die hun inwoners de toegang tot het wereldwijde web ontzeggen, schenden daarmee verschillende verdragen en internationale afspraken.

En dan gaat het niet alleen om het volledig afsluiten zoals Noord-Korea bij haar inwoners doet. Ook de zogenoemde 'three-strikes' regel men in Frankrijk wil invoeren, druist in tegen de internationale verdragen. De Franse regering wil mensen die drie keer worden betrapt op het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal de toegang tot het internet ontzeggen. Verder ageert La Rue in het rapport ook tegen privacyschending door overheden op grond van terrorismebestrijding. Volgens de speciaal rapporteur is hier meestal helemaal geen sprake van. ‘Privacyschendingen gebeuren vaak om politieke redenen en niet om veiligheidsredenen.’

In het rapport wordt niet gerept over de plannen van verschillende providers om mensen extra te laten betalen voor het gebruiken van diensten als Whatsapp. Netneutraliteit is dus geen onderwerp van het rapport.

Afbeelding: Flickr, gebruiker worldislandinfo.com

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021